msql_fieldtype

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_fieldtypeAlias of msql_field_type()

Açıklama

Bu işlev şu işlevin takma adıdır: msql_field_type().