ncurses_cbreak

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_cbreakSwitch off input buffering

Açıklama

ncurses_cbreak ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Disables line buffering and character processing (interrupt and flow control characters are unaffected), making characters typed by the user immediately available to the program.

Dönen Değerler

Returns TRUE or NCURSES_ERR if any error occurred.

Ayrıca Bakınız