ncurses_delch

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_delchDelete character at current position, move rest of line left

Açıklama

ncurses_delch ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Deletes the character under the cursor. All characters to the right of the cursor on the same line are moved to the left one position and the last character on the line is filled with a blank. The cursor position does not change.

Dönen Değerler

Returns FALSE on success, TRUE otherwise.

Ayrıca Bakınız