ncurses_doupdate

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_doupdateWrite all prepared refreshes to terminal

Açıklama

ncurses_doupdate ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Compares the virtual screen to the physical screen and updates the physical screen. This way is more effective than using multiple refresh calls.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.