ncurses_flushinp

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_flushinpFlush keyboard input buffer

Açıklama

ncurses_flushinp ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Throws away any typeahead that has been typed and has not yet been read by your program.

Dönen Değerler

Returns FALSE on success, otherwise TRUE.