ncurses_meta

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_metaEnables/Disable 8-bit meta key information

Açıklama

ncurses_meta ( resource $window , bool $8bit ) : int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

window

8bit