ncurses_noecho

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_noechoSwitch off keyboard input echo

Açıklama

ncurses_noecho ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Prevents echoing of user typed characters.

Dönen Değerler

Returns TRUE if any error occurred, FALSE otherwise.

Ayrıca Bakınız