ncurses_slk_attr

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_slk_attrReturns current soft label key attribute

Açıklama

ncurses_slk_attr ( void ) : int
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Returns the current soft label key attribute.

Dönen Değerler

The attribute, as an integer.