ncurses_slk_clear

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_slk_clearClears soft labels from screen

Açıklama

ncurses_slk_clear ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

The function ncurses_slk_clear() clears soft label keys from screen.

Dönen Değerler

Returns TRUE on errors, FALSE otherwise.