ncurses_slk_init

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_slk_initInitializes soft label key functions

Açıklama

ncurses_slk_init ( int $format ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Initializes soft label key functions

This function must be called before ncurses_init() or ncurses_newwin() is called.

Değiştirgeler

format

If ncurses_init() eventually uses a line from stdscr to emulate the soft labels, then this parameter determines how the labels are arranged of the screen.

0 indicates a 3-2-3 arrangement of the labels, 1 indicates a 4-4 arrangement and 2 indicates the PC like 4-4-4 mode, but in addition an index line will be created.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.