ncurses_ungetmouse

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_ungetmousePushes mouse event to queue

Açıklama

ncurses_ungetmouse ( array $mevent ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Pushes a KEY_MOUSE event onto the input queue and associates with this event the given state data and screen-relative character cell coordinates, specified in mevent.

Değiştirgeler

mevent

An associative array specifying the event options:

  • "id" : Id to distinguish multiple devices

  • "x" : screen relative x-position in character cells

  • "y" : screen relative y-position in character cells

  • "z" : currently not supported

  • "mmask" : Mouse action

Dönen Değerler

Returns FALSE on success, TRUE otherwise.

Ayrıca Bakınız