ncurses_wborder

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wborderDraws a border around the window using attributed characters

Açıklama

ncurses_wborder ( resource $window , int $left , int $right , int $top , int $bottom , int $tl_corner , int $tr_corner , int $bl_corner , int $br_corner ) : int
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Draws the specified lines and corners around the passed window.

Use ncurses_border() for borders around the main window.

Değiştirgeler

Each parameter expects 0 to draw a line and 1 to skip it.

window

The window on which we operate

left

right

top

bottom

tl_corner

Top left corner

tr_corner

Top right corner

bl_corner

Bottom left corner

br_corner

Bottom right corner

Ayrıca Bakınız

  • ncurses_border() - Draw a border around the screen using attributed characters