oci_free_descriptor

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

oci_free_descriptorFrees a descriptor

Açıklama

oci_free_descriptor ( resource $descriptor ) : bool

Frees a descriptor allocated by oci_new_descriptor().

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Notlar

Bilginize:

This function is commonly used as a method OCI-LOB::free.

Ayrıca Bakınız