odbc_exec

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_execBir SQL deyimini hazırlar veya çalıştırır

Açıklama

odbc_exec ( resource $bağlantı_kimliği , string $sorgu_dizgesi [, int $seçenekler ] ) : resource

Veritabanı sunucusuna bir SQL deyimi gönderir.

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

sorgu_dizgesi

SQL deyimi.

seçenekler

Şimdilik kullanılmamaktadır.

Dönen Değerler

SQL deyimi çalıştırılabilmişse bir ODBC sonuç tanıtıcısı, yoksa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız