odbc_tables

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_tablesBelli bir veri kaynağında bulunan tablo isimlerini döndürür

Açıklama

odbc_tables ( resource $bağlantı_kimliği [, string $niteleyici [, string $sahibi [, string $isim [, string $tablo_türü ]]]] ) : resource

Belitilen aralıktaki tüm tablo isimlerini listeler.

niteleyici, sahibi, isim ve tablo_türü değiştirgeleri ile seçim şöyle yapılır:

  • niteleyici tek bir yüzde iminden (%) ibaretse ve, sahibi ve isim birer boş dizgeyse sonuç, veri kaynağındaki geçerli niteleyicileri içerir. (TABLE_QUALIFIER sütunu dışında tüm sütunlar NULL içerir.)
  • sahibi tek bir yüzde iminden (%) ibaretse ve, niteleyici ve isim birer boş dizgeyse sonuç, veri kaynağındaki geçerli sahipleri içerir. (TABLE_OWNER sütunu dışında tüm sütunlar NULL içerir.)
  • tablo_türü tek bir yüzde iminden (%) ibaretse ve, niteleyici, sahibi ve isim birer boş dizgeyse sonuç, veri kaynağındaki geçerli tablo türlerini içerir. (TABLE_TYPE sütunu dışında tüm sütunlar NULL içerir.)

Değiştirgeler

bağlantı_kimliği

ODBC bağlantı tanıtıcısı; ayrıntılar için odbc_connect() işlevine bakınız.

niteleyici

Niteleyici.

sahibi

Sahibi. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

isim

İsim. Arama şablonları belirtilebilir (sıfır veya daha fazla karakterle eşleşmek üzere "%" ve tek bir karakterle eşleşmek üzere "_".

tablo_türü

tablo_türü boş bir dizge değilse tablo türlerinden oluşan virgül ayraçlı bir liste olmalıdır. Her değer ya tek tırnaklar (') arasına alınmalı ya da hiç tırnak içine alınmamalıdır. Örnek: "'TABLE','VIEW'" veya "TABLE, VIEW". Eğer veri kaynağı belirtilen tablo türlerini desteklemiyorsa, işlev, bu tablo türlerinde hiçbir sonuç döndürmez.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE yoksa istenen bilgiyi içeren bir ODBC sonuç tanıtıcısı döner.

Sonuç kümesi şu sütunlardan oluşur:

  • TABLE_QUALIFIER
  • TABLE_OWNER
  • TABLE_NAME
  • TABLE_TYPE
  • REMARKS

Sonuç kümesi TABLE_TYPE, TABLE_QUALIFIER, TABLE_OWNER ve TABLE_NAME sütunlarına göre sıralanır.

Ayrıca Bakınız