openal_source_stop

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_source_stop Stop playing the source

Açıklama

openal_source_stop ( resource $source ) : bool

Değiştirgeler

source

An Open AL(Source) resource (previously created by openal_source_create()).

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız