openssl_get_cipher_methods

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

openssl_get_cipher_methodsKullanılabilecek şifreleme yöntemlerini döndürür

Açıklama

openssl_get_cipher_methods ([ bool $rumuzlar = false ] ) : array

Kullanılabilecek şifreleme yöntemlerini döndürür.

Değiştirgeler

rumuzlar

Şifre rumuzları dönen diziye dahil edilecekse TRUE olmalıdır.

Dönen Değerler

Kullanılabilecek şifreleme yöntemlerini içeren bir dizi.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_get_cipher_methods() örneği

Kullanılabilecek şifreleme yöntemlerini ve varsa rumuzlarını listeler.

<?php
$şifreler             
openssl_get_cipher_methods();
$şifreler_ve_rumuzlar openssl_get_cipher_methods(true);
$rumuzlar             array_diff($şifreler_ve_rumuzlar$şifreler);

print_r($şifreler);

print_r($rumuzlar);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => AES-128-CBC
  [1] => AES-128-CFB
  [2] => AES-128-CFB1
  [3] => AES-128-CFB8
  [4] => AES-128-ECB
  [5] => AES-128-OFB
  [6] => AES-192-CBC
  [7] => AES-192-CFB
  [8] => AES-192-CFB1
  [9] => AES-192-CFB8
  [10] => AES-192-ECB
  [11] => AES-192-OFB
  [12] => AES-256-CBC
  [13] => AES-256-CFB
  [14] => AES-256-CFB1
  [15] => AES-256-CFB8
  [16] => AES-256-ECB
  [17] => AES-256-OFB
  [18] => BF-CBC
  [19] => BF-CFB
  [20] => BF-ECB
  [21] => BF-OFB
  [22] => CAST5-CBC
  [23] => CAST5-CFB
  [24] => CAST5-ECB
  [25] => CAST5-OFB
  [26] => DES-CBC
  [27] => DES-CFB
  [28] => DES-CFB1
  [29] => DES-CFB8
  [30] => DES-ECB
  [31] => DES-EDE
  [32] => DES-EDE-CBC
  [33] => DES-EDE-CFB
  [34] => DES-EDE-OFB
  [35] => DES-EDE3
  [36] => DES-EDE3-CBC
  [37] => DES-EDE3-CFB
  [38] => DES-EDE3-OFB
  [39] => DES-OFB
  [40] => DESX-CBC
  [41] => IDEA-CBC
  [42] => IDEA-CFB
  [43] => IDEA-ECB
  [44] => IDEA-OFB
  [45] => RC2-40-CBC
  [46] => RC2-64-CBC
  [47] => RC2-CBC
  [48] => RC2-CFB
  [49] => RC2-ECB
  [50] => RC2-OFB
  [51] => RC4
  [52] => RC4-40
  [53] => aes-128-cbc
  [54] => aes-128-cfb
  [55] => aes-128-cfb1
  [56] => aes-128-cfb8
  [57] => aes-128-ecb
  [58] => aes-128-ofb
  [59] => aes-192-cbc
  [60] => aes-192-cfb
  [61] => aes-192-cfb1
  [62] => aes-192-cfb8
  [63] => aes-192-ecb
  [64] => aes-192-ofb
  [65] => aes-256-cbc
  [66] => aes-256-cfb
  [67] => aes-256-cfb1
  [68] => aes-256-cfb8
  [69] => aes-256-ecb
  [70] => aes-256-ofb
  [71] => bf-cbc
  [72] => bf-cfb
  [73] => bf-ecb
  [74] => bf-ofb
  [75] => cast5-cbc
  [76] => cast5-cfb
  [77] => cast5-ecb
  [78] => cast5-ofb
  [79] => des-cbc
  [80] => des-cfb
  [81] => des-cfb1
  [82] => des-cfb8
  [83] => des-ecb
  [84] => des-ede
  [85] => des-ede-cbc
  [86] => des-ede-cfb
  [87] => des-ede-ofb
  [88] => des-ede3
  [89] => des-ede3-cbc
  [90] => des-ede3-cfb
  [91] => des-ede3-ofb
  [92] => des-ofb
  [93] => desx-cbc
  [94] => idea-cbc
  [95] => idea-cfb
  [96] => idea-ecb
  [97] => idea-ofb
  [98] => rc2-40-cbc
  [99] => rc2-64-cbc
  [100] => rc2-cbc
  [101] => rc2-cfb
  [102] => rc2-ecb
  [103] => rc2-ofb
  [104] => rc4
  [105] => rc4-40
)
Array
(
  [18] => AES128
  [19] => AES192
  [20] => AES256
  [21] => BF
  [26] => CAST
  [27] => CAST-cbc
  [32] => DES
  [47] => DES3
  [48] => DESX
  [50] => IDEA
  [55] => RC2
  [82] => aes128
  [83] => aes192
  [84] => aes256
  [85] => bf
  [90] => blowfish
  [91] => cast
  [92] => cast-cbc
  [97] => des
  [112] => des3
  [113] => desx
  [115] => idea
  [120] => rc2
)

Ayrıca Bakınız