pcntl_sigtimedwait

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

pcntl_sigtimedwaitSinyalleri zaman aşımı dolana kadar bekler

Açıklama

pcntl_sigtimedwait ( array $sinyaller [, array &$bilgi [, int $saniye = 0 [, int $nanosaniye = 0 ]]] ) : int

Betiğin en çok ne kadar süreyle sinyal bekleyeceğini belirten son iki değiştigesi haricinde pcntl_sigwaitinfo() işleviyle aynıdır.

Değiştirgeler

sinyaller

Beklenecek sinyalleri içeren dizi.

bilgi

Sinyallerle ilgili bilgilerin saklandığı dizi. Ayrıntılar için pcntl_sigwaitinfo() işlevine bakınız.

saniye

Saniye cinsinden zaman aşımı.

nanoseconds

Nano saniye cinsinden zaman aşımı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda sinyal numarasını döndürür.

Ayrıca Bakınız