pcntl_wexitstatus

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

pcntl_wexitstatusSonlanmış çocuk sürecin dönüş kodunu döndürür

Açıklama

pcntl_wexitstatus ( int $durum ) : int

Sonlanmış çocuk sürecin dönüş kodunu döndürür. Bu işlev, sadece pcntl_wifexited() işlevinin TRUE döndürdüğü durumlarda işe yarar.

Değiştirgeler

durum

durum değiştirgesi başarılı bir pcntl_waitpid() çağrısından dönen durum değiştirgesidir.

Dönen Değerler

Dönüş kodunu bir tamsayı olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • pcntl_waitpid() - Bir çocuk sürecin çıkmasını bekler ve durum kodunu döndürür
  • pcntl_wifexited() - Durum kodunun normal bir çıkışı mı işaret ettiğine bakar