pcntl_wifstopped

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

pcntl_wifstoppedÇocuk sürecin durmuş olup olmadığına bakar

Açıklama

pcntl_wifstopped ( int $durum ) : bool

Çocuk sürecin durdurulmuş olup olmadığına bakar. Bunun mümkün olması için WUNTRACED seçeneği kullanılarak evvelce yapılmış bir pcntl_waitpid() çağrısı yapılmış olmalıdır.

Değiştirgeler

durum

durum değiştirgesi başarılı bir pcntl_waitpid() çağrısından dönen durum değiştirgesidir.

Dönen Değerler

Çocuk süreç durdurulmuşsa TRUE, diğer durumlarda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • pcntl_waitpid() - Bir çocuk sürecin çıkmasını bekler ve durum kodunu döndürür