pcntl_wtermsig

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

pcntl_wtermsigÇocuk sürecin sonlanmasına sebep olan sinyali döndürür

Açıklama

pcntl_wtermsig ( int $durum ) : int

Çocuk sürecin sonlanmasına sebep olan sinyalin numarasını döndürür. Bu işlev sadece pcntl_wifsignaled() işlevinin TRUE döndürdüğü durumlarda işe yarar.

Değiştirgeler

durum

durum değiştirgesi başarılı bir pcntl_waitpid() çağrısından dönen durum değiştirgesidir.

Dönen Değerler

Sinyal numarasını bir tamsayı olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız