png2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

png2wbmpBir PNG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür

Uyarı

png2wbmp() işlevini kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 8.0.0'da kaldırılacaktır. Yerine imagecreatefromjpeg() ve imagewbmp() kullanın.

Açıklama

png2wbmp ( string $pngdosya , string $wbmpdosya , int $hdf_yüks , int $hdf_genş , int $eşik ) : bool

Bir PNG resim dosyasını WBMP resim dosyasına dönüştürür.

Değiştirgeler

pngdosya

PNG dosyasının yolu.

wbmpdosya

Hedef WBMP dosyasının yolu.

hdf_yüks

Hedef resmin yüksekliği.

hdf_genş

Hedef resmin genişliği.

eşik

0'dan 8'e kadar eşik değer.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Dikkat

Ancak, libgd resmi çıktılamakta başarısız olursa bu işlev TRUE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - png2wbmp() örneği

<?php
// PNG dosyamız
$png './dnm.png';

// Resim boyutlarını öğrenelim
$boyutlar getimagesize($png);

// Resmi dönüştürelim
png2wbmp($png'./dnm.wbmp'$boyutlar[1], $boyutlar[0], 7);
?>

Ayrıca Bakınız

  • jpeg2wbmp() - Bir JPEG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür