posix_getlogin

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getloginOturumu açan kullanıcının ismini döndürür

Açıklama

posix_getlogin ( void ) : string

Oturumu açan (dolayısıyla çalışan sürecin sahibi olan) kullanıcının ismini döndürür.

Dönen Değerler

Kullanıcı ismi bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getlogin() örneği

<?php
echo posix_getlogin(); //apache
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getpwnam() - Kullanıcı adı belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
  • POSIX getlogin(3) kılavuz sayfası