recode_string

(PHP 4, PHP 5, PHP 7 < 7.4.0)

recode_stringYapılan isteğe bağlı olarak bir dizgeyi yeniden kodlar

Açıklama

recode_string ( string $istek , string $dizge ) : string

Yapılan istek isteğine bağlı olarak bir dizge'yi yeniden kodlar.

Değiştirgeler

istek

Yeniden kodlama isteği türü.

dizge

Yeniden kodlanacak dizge.

Dönen Değerler

İşlemi başaramazsa FALSE, aksi takdirde yeniden kodlanan dizge ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - Basit bir recode_string() örneği

<?php
echo recode_string("us..flat""The following character has a diacritical mark: á");
?>

Notlar

Basit bir recode isteği de "ISO-8859-9..utf-8" olabilir.

Ayrıca Bakınız

  • Recode istekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için GNU Recode belgelerine bakınız.