sem_remove

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

sem_removeRemove a semaphore

Açıklama

sem_remove ( resource $sem_identifier ) : bool

sem_remove() removes the given semaphore.

After removing the semaphore, it is no longer accessible.

Değiştirgeler

sem_identifier

A semaphore resource identifier as returned by sem_get().

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız