session_register

(PHP 4, PHP 5 < 5.4.0)

session_registerGeçerli oturuma bir veya daha fazla küresel değişkeni kaydeder

Açıklama

session_register ( mixed $isim [, mixed $... ] ) : bool

session_register() işlevi değişken sayıda değiştirge kabul eder. Tek bir değişkenin ismini içeren bir dizge olabileceği gibi, değişken isimlerini veya diğer dizileri içeren bir dizi olabilir. İşlev, belirtilen her isim için aynı isimdeki bir küresel değişkeni oturum değişkeni haline getirir.

Bir oturum değişkenini $_SESSION veya $HTTP_SESSION_VARS (PHP < 4.1.0) dizisinin bir üyesi olarak da oluşturabilirsiniz.

<?php
//session_register() kullanımı artık önerilmiyor
$barney "Devasa pembe bir dinazor.";
session_register("barney");

// PHP 4.1.0'dan itibaren, $_SESSION tercih ediliyor
$_SESSION["zim"] = "Başka bir gezegenden bir istilacı.";

// Eski yol, $HTTP_SESSION_VARS kullanmaktı
$HTTP_SESSION_VARS["spongebob"] = "O bir kare pantolon giyiyor.";
?>

Bu işlevden önce bir session_start() çağrısı yapılmazsa örtük olarak değiştirgesiz bir session_start() çağrısı çağrısı yapılır. $_SESSION kullanacaksanız bu davranışın size bir faydası olmaz ve önce bir session_start() çağrısı yapmanız gerekir.

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 6.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

Değiştirgeler

isim

Tek bir değişkenin ismini içeren bir dizge veya değişken isimlerinden ve diğer dizilerden oluşan bir dizi.

...

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Notlar

Dikkat

Betiğinizin register_globals yönergesinin değerine aldırmaksızın çalışmasını isterseniz, bu işlev yerine $_SESSION dizisini kullanmalısınız; $_SESSION girdileri özdevinimli olarak oturum değişkenleri haline gelirler. Betiğiniz session_register() işlevini kullanacaksa, register_globals PHP yönergesinin değerinin On olmadığı yerlerde çalışmayacaktır.

Bilginize: register_globals için önemli bilgi

PHP 4.2.0'dan itibaren, register_globals yönergesinin öntanımlı değeri off olup PHP 6.0.0'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. PHP topluluğu, geliştiricilere, bu yönergeyi kullanmaktan vazgeçmelerini ve yerine süper küreselleri tercih etmelerini önermektedir.

Dikkat

Bu işlev bir küresel değişkeni kayıtlı hale getirir. İşlevi bir oturum değişkenini kayıtlı duruma getirmek için kullanacaksanız değişkeni önce global anahtar sözcüğüyle veya $GLOBALS[] dizisinde belirterek bir küresel değişken haline getirmelisinz. Daha da iyisi özel oturum dizilerini kullanmaktır.

Dikkat

$_SESSION (veya $HTTP_SESSION_VARS) dizisini kullanıyorsanız, session_register(), session_is_registered() ve session_unregister() işlevlerini kullanmayın.

Bilginize:

resource türünden değişkenleri bir oturumun kayıtlı değişkeni yapmak mümkün değildir. Örneğin, bir veritabanını bağlantısı oluşturup bunun bağlantı kimliğini bir oturum değişkeninde saklayamazsınız. Çünkü oturum tekrar oluşturulduğunda bu bağlantının geçerli kalacağı beklenemez. Bir özkaynak döndüren PHP işlevleri, işlev tanımında resource türünde bir değer döndüren işlevler olup bunların bir listesi eklerdeki Özkaynak Türlerinin Listesi bölümünde bulunabilir.

Eğer $_SESSION (veya PHP 4.0.6 ve öncesinde $HTTP_SESSION_VARS) kullanılıyorsa, değerler $_SESSION dizisine şöyle atanır: $_SESSION['var'] = 'ABC';

Ayrıca Bakınız