session_write_close

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

session_write_closeOturum verisini yazıp oturumu kapatır

Açıklama

session_write_close ( void ) : void

Oturum verisini kaydedip oturumu sonlandırır.

Oturum verisi normalde session_write_close() çağrısına gerek kalmaksızın betiğiniz sonlanınca kaydedilir, fakat aynı anda yazmaları engellemek ve oturumda aynı anda sadece bir betiğin çalışmasına izin vermek için oturum verisi kilitlenir. Oturumlarda frameset etiketlerini kullanıyorsanız frame'lerin bu kilitlemeden dolayı birer birer yüklendiklerini görürsünüz. Oturum değişkenlerindeki tüm değişikliler yapıldıkça oturumu kapatarak tüm frame'lerin yüklenme zamanını azaltabilirsiniz.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.