shm_remove

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

shm_removeRemoves shared memory from Unix systems

Açıklama

shm_remove ( resource $shm_identifier ) : bool

shm_remove() removes the shared memory shm_identifier. All data will be destroyed.

Değiştirgeler

shm_identifier

The shared memory identifier as returned by shm_attach()

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız