shmop_delete

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

shmop_deleteDelete shared memory block

Açıklama

shmop_delete ( resource $shmid ) : bool

shmop_delete() is used to delete a shared memory block.

Değiştirgeler

shmid

The shared memory block resource created by shmop_open()

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.0.0 The type of shmid has been changed from int to resource.

Örnekler

Örnek 1 Deleting shared memory block

<?php
shmop_delete
($shm_id);
?>

This example will delete shared memory block identified by $shm_id.