socket_accept

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

socket_acceptSoket üzerinden bağlantı kabul eder

Açıklama

socket_accept ( resource $soket ) : resource

soket soketi socket_create() ile oluşturulup, socket_bind() kullanarak bir isimle ilişkilendirildikten sonra socket_listen() ile gelen bağlantılar dinlenmeye başlanır. Bu işlev böyle bir soket üzerinden gelen bağlantıları kabul etmek için kullanılır. Başarılı bir bağlantı, iletişim için kullanılacak yeni bir soket özkaynağının dönmesini sağlar. Soket kuyruğunda bekleyen çok sayıda bağlantı varsa socket_accept() bunlardan birinde veri hazır olana dek bekler. Soket socket_set_blocking() veya socket_set_nonblock() ile engellenmeyen kipe sokulmuşsa bu işlev FALSE döndürür.

socket_accept() tarafından döndürülen soket özkaynağı yeni bağlantılar kabul etmek için kullanılamaz. Bununla birlikte, soket ile belirtilen dinleme soketi açık olarak kalır ve defalarca kullanılabilir.

Değiştirgeler

soket

socket_create() ile oluşturulmuş geçerli bir soket özkaynağı.

Dönen Değerler

Bir hata durumunda FALSE yoksa yeni bir soket özkaynağı döner. Hata kodu socket_last_error() işlevi ile alınabilir. Bu hata kodunu socket_strerror() işlevine aktararak hatayı açıklayan dizgeyi alabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız