socket_wsaprotocol_info_release

(PHP 7 >= 7.3.0)

socket_wsaprotocol_info_releaseReleases an exported WSAPROTOCOL_INFO Structure

Açıklama

socket_wsaprotocol_info_release ( string $info_id ) : bool

Releases the shared memory corresponding to the given info_id.

Değiştirgeler

info_id

The ID which has been returned by a former call to socket_wsaprotocol_info_export().

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız