sodium_base642bin

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_base642binDescription

Açıklama

sodium_base642bin ( string $b64 , int $id [, string $ignore ] ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

b64

id

ignore

Dönen Değerler