sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_encrypt

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_encryptEncrypt a message

Açıklama

sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_encrypt ( string $msg , string $ad , string $nonce , string $key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

msg

ad

nonce

key

Dönen Değerler