sodium_crypto_aead_xchacha20poly1305_ietf_decrypt

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_aead_xchacha20poly1305_ietf_decryptDescription

Açıklama

sodium_crypto_aead_xchacha20poly1305_ietf_decrypt ( string $ciphertext , string $ad , string $nonce , string $key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

ciphertext

ad

nonce

key

Dönen Değerler