sodium_crypto_box_keypair_from_secretkey_and_publickey

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_box_keypair_from_secretkey_and_publickeyDescription

Açıklama

sodium_crypto_box_keypair_from_secretkey_and_publickey ( string $secret_key , string $public_key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

secret_key

public_key

Dönen Değerler