sodium_crypto_box_seal_open

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_box_seal_openDecrypt the ciphertext

Açıklama

sodium_crypto_box_seal_open ( string $ciphertext , string $key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

ciphertext

key

Dönen Değerler