sodium_crypto_generichash_init

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_generichash_initInitialize a hash

Açıklama

sodium_crypto_generichash_init ([ string $key [, int $length = SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES ]] ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

key

length

Dönen Değerler