sodium_crypto_kx_secretkey

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_kx_secretkeyDescription

Açıklama

sodium_crypto_kx_secretkey ( string $key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

key

Dönen Değerler