sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_strGet an ASCII encoded hash

Açıklama

sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str ( string $password , int $opslimit , int $memlimit ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

password

opslimit

memlimit

Dönen Değerler