sodium_crypto_pwhash_str_needs_rehash

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_pwhash_str_needs_rehashDescription

Açıklama

sodium_crypto_pwhash_str_needs_rehash ( string $password , int $opslimit , int $memlimit ) : bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

password

opslimit

memlimit

Dönen Değerler