sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_push

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_pushDescription

Açıklama

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_push ( string &$state , string $msg [, string $ad [, int $tag ]] ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

state

msg

ad

tag

Dönen Değerler