sodium_crypto_sign_ed25519_pk_to_curve25519

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_sign_ed25519_pk_to_curve25519Convert an Ed25519 public key to a Curve25519 public key

Açıklama

sodium_crypto_sign_ed25519_pk_to_curve25519 ( string $key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

key

Dönen Değerler