sodium_pad

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_padAdd padding data

Açıklama

sodium_pad ( string $unpadded , int $length ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

unpadded

length

Dönen Değerler