stream_resolve_include_path

(PHP 5 >= 5.3.2, PHP 7)

stream_resolve_include_pathBir göreli yol ile yapılacak fopen() çağrısıyla açılacak dosyayı belirler

Açıklama

stream_resolve_include_path ( string $dosya [, resource $bağlam ] ) : string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.