timezone_open

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

timezone_openDateTimeZone::__construct() için takma ad

Açıklama

Bu işlev DateTimeZone::__construct() için bir takma addır.