uopz_extend

(PECL uopz 1, PECL uopz 2, PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_extendExtend a class at runtime

Açıklama

uopz_extend ( string $class , string $parent ) : bool

Makes class extend parent

Değiştirgeler

class

The name of the class to extend

parent

The name of the class to inherit

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 uopz_extend() example

<?php
class {}
class 
{}

uopz_extend(A::class, B::class);

var_dump(class_parents(A::class));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(1) {
  ["B"]=>
  string(1) "B"
}