uopz_implement

(PECL uopz 1, PECL uopz 2, PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_implementImplements an interface at runtime

Açıklama

uopz_implement ( string $class , string $interface ) : bool

Makes class implement interface

Değiştirgeler

class

interface

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 uopz_implement() example

<?php
interface myInterface {}

class 
myClass {}

uopz_implement(myClass::class, myInterface::class);

var_dump(class_implements(myClass::class));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(1) {
  ["myInterface"]=>
  string(11) "myInterface"
}