uopz_unset_hook

(PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_unset_hookRemoves previously set hook on function or method

Açıklama

uopz_unset_hook ( string $function ) : bool
uopz_unset_hook ( string $class , string $function ) : bool

Removes the previously set hook on a function or method.

Değiştirgeler

class

The name of the class.

function

The name of the function or method.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 Basic uopz_unset_hook() Usage

<?php
function foo() {
    echo 
'foo';
}
uopz_set_hook('foo', function () {echo 'bar';});
foo();
echo 
PHP_EOL;
uopz_unset_hook('foo');
foo();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

barfoo
foo

Ayrıca Bakınız