utf8_encode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

utf8_encodeBir ISO-8859-1 dizgeyi UTF-8'e dönüştürür

Açıklama

utf8_encode ( string $veri ) : string

Belirtilen veri dizgesinin karakter kodlamasını UTF-8'e dönüştürüp üretilen dizgeyi döndürür. UTF-8, Evrenkod tarafından kullanılan, geniş karakterleri bayt dizilimleri halinde kodlamanın bir yoludur. UTF-8, ASCII karakterleri de kapsar ve metnin tamamen ASCII karakterlerden oluşması halinde bunlar üzerinde normal dizge karşılaştırma ve sıralama işlevleri kullanılabilir. PHP, UTF-8 karakterleri 4 baytlık genişliğe kadar kodlayabilir:

UTF-8 kodlama
Bayt sayısı Bit sayısı Gösterim
1 7 0bbbbbbb
2 11 110bbbbb 10bbbbbb
3 16 1110bbbb 10bbbbbb 10bbbbbb
4 21 11110bbb 10bbbbbb 10bbbbbb 10bbbbbb
Buradaki her b, karakter verisini saklamakta kullanılan bir bite karşılıktır.

Değiştirgeler

veri

ISO-8859-1 ile kodlanmış bir dizge.

Dönen Değerler

Belirtilen veri dizgesinin UTF-8 gösterimini döndürür.