win32_get_last_control_message

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_get_last_control_messageHizmete gönderilmiş son denetim kodunu döndürür

Açıklama

win32_get_last_control_message ( void ) : int

Bu hizmet sürecine gönderilmiş son denetim kodunu döndürür. Bir hizmet olarak çalışma sırasında sürecin durup durmadığını saptamak için bu denetimi belirli aralıklarla yapmalısınız.

Dönen Değerler

Bir denetim sabiti döner. Şunlardan biri olabilir: WIN32_SERVICE_CONTROL_CONTINUE, WIN32_SERVICE_CONTROL_INTERROGATE, WIN32_SERVICE_CONTROL_PAUSE, WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP, WIN32_SERVICE_CONTROL_HARDWAREPROFILECHANGE, WIN32_SERVICE_CONTROL_POWEREVENT, WIN32_SERVICE_CONTROL_SESSIONCHANGE.

Ayrıca Bakınız